نام پدر: محمد
میزان تحصیلات: سیکل
محل شهادت: فاو
عملیات: *
مسئولیت: فرمانده عقیدتی
محل سکونت: منطقه 11 – ناحیه سلمان

مجید آشوری

۱۳۴۵/۰۶/۳۰ ۱۳۶۴/۱۲/۲۰

زندگینامه

مجید در یک خانواده مذهبی و دوستدار اهل بیت (ع) تولد یافت. در نوجوانی، او از اعضای اصلی، فعال و گردانندگان بخش فرهنگی مسجد بود و مسئولیتهای سنگین پرکار، حساس و اساسی را داوطلبانه به عهده میگرفت،در کنار فعالیتهای فرهنگیش، چهره بارز تلاش در زمینه های نظامی نیز بود. در یک کلام باید گفت او مرد رزم بود در عین حال مدرس و متعلم و در حقیقت علم و عمل را به هم آمیخته بود. شهید سر افراز سرانجام در عملیات والفجر8 که با نام مقدس فاطمه زهرا(س) آغاز شد، به همرزمان شهیدش پیوست.

فرازی از وصیت نامه

خدایا ما با تو پیمان بسته بودیم که تا پایان راه برویم و بر پیمان خویش همچنان استواریم، چه صحنه زیبائیی که فرشتگان ندا دهند که همراه ابراهیم مزان همراهان موسی همدستان عیسی همکیشان محمد(ص) هم سنگران علی همفکران حسین(ع) همگامان خمینی از سنگر کربلا آمده اند.