نام پدر: *
میزان تحصیلات: دیپلم
محل شهادت: ش
عملیات: *
مسئولیت: واحد اطلاعات
محل سکونت: رسالت – ناحیه کربلا

محسن اردستانی

۱۳۴۵/۰۵/۱۷ ۱۳۶۵/۱۱/۰۱

زندگینامه

شهید اردستانی، در محله نازی آباد واقع در جنوب تهران چشم بر جهان گشود. وی که در شیره وجودش عشق اهل البیت(ع) قرار گرفته بود، پس از طی دوران تحصیل ابتدایی، در دوران نوجوانی، به سازندگی درون مشغول شد و در حوزه علمیه آیت ا... مجتهدی به درجه طلبگی رسید، پوشیدن لباس رزم را بر لباس طلبگی، ارجح دید. شهید اردستانی، در عملیات های بسیاری در 5سال حضور در جنگ شرکت داشت، ، با وجود جراحات و ترکش های فراوان در بدن، در صف اول نبرد قرار گرفت ودر نهایت، در عملیات پر افتخارکربلای پنج به همرزمان شهیدش پیوست.

فرازی از وصیت نامه

متخلق به اخلاق الهى گردید که وعده نصرت در کنار تقوى آمده و بدانید که امام فرمود: در کشتن و کشته شدن پیروزید چه بسا پیروزیهایى که با شهادتها بدست آمد و بدون آن ممکن نبود و مگر نه اینکه خداوند مى آورد و مى برد .پس اگر خدا خواست که ببرد رضاى الهى را برضاى خویش ترجیح دهید و بیاد آرید زنى را در کربلا که سر پسرش را جلوى او انداختند و او سر را جلوى سپاه کفر انداخت و گفت :چیزى را که براى خدا دادم پس نمى گیرم.